צירים לשערי  ברזל הכוללים בתוכם מחזירי דלת הידראוליים.