סף אקטיבי, ספי דלת אוטומטים תוצרת Athmer ,CCE, ספי דלת אקוסטיים, גומי השחלה לאיטום תוצרת Deventer ומברשות איטום. סף דלת לאיטום הדלת מרעש ומבריחת המיזוג. גומי הדבקה לאיטום חלונות לבידוד מרעש ומהטמפרטורה החיצונית.