ידית דלת אש. ידית דלת אש פתיחה, ידית דלת אש קבועה וידית דלת אש נירוסטה.