מקודדים מכניים- מקודד מכני לפתיחת דלת. מנעול קוד מכני לדלת.מקודד מכני קטן, מקודד מכני עם ידית, מקודד מכאני מפעיל מנעול, מקודד מכני עם מפתח. מקודד לשומרי שבת. מנעול שבת, מנעול קוד מכני.