מתאמי סגירה-  מתאמי סגירה, קורדינטורים לתיזמון סדר הסגירה של דלתות כפולות. מתאמי סגירה (קורדינטורים) של JPM ROCKWODD וHAGER