מעבירי מתח- מגעים קפיצים ושרשורים מתכת להעברת חוטים בצורה מאובטחת בין דלת למשקוף. מגעים קפיציים להעברת מתח בין דלת ומשקוף, שרשור מתכת גמיש ושרשור מתכת קפיצי.