בקטגוריית הצירים ניתן למצוא צירים מסוגים שונים לצרכים שונים, צירים לדלתות, צירים לשערים וצירי ארונות, צירי ספר, צירים לריתוך, צירים קפיציים, צירי פומל, צירים סמויים, ציר פליז וציר נירוסטה. צירים הם החלק המחבר בין הדלת למשקוף וגורם לדלת לנוע ולהיפתח, בכל דלת מותקנים לכל הפחות שני צירים אחד עליון ואחד תחתון אך כמובן שישנם דלתות אשר דורשות יותר צירים בשל משקלם. חשוב שהציר יהיה חזק ויציב וכמובן יתאים לדלת.