פרזול חלונות עץ לשימור, פרזול חלונות עץ קרמונים חיצוניים, קרמונים פנימיים, ידיות חלון, מעצורי תריסים, מנצ'לך או מנשלך, מספריים לחלון, שנפר לחלון קיפ, מדבילי פתיחה וסגרים לחלונות.