מוטות לתליית בגדים בארון. מחזיקי מוט לארון בגדים. מתקן לתלייה גבוה בארון, מחזיקי מדף לארונות,מחזיק מדף בארון,מוטות טלסקופיים להורדת בגדים התלויים גבוה. פינים למדפי ארון, מחזיקי מדף לארון,קולב יורד בארון, מערכות תלייה חכמות.