מחזירים צידיים-  מחזירי דלתות ושערים קפיציים או הידראוליים המורכבים מהצד. מחזיר דלת  קפיצי לסגירת דלתות, מחזיר שער קפיצי להחזרת שערים. קפיץ מחזיר לשער.מחזיר קפיצי סמוי, מחזיר פרקו, מחזיר פרקו הידראולי,  ציר סוס קפיצי.