מנגנונים לתפיסת דלתות במצב סגור. ללא צורך בידית.
מנגנון ג'ולה להחזקת הדלת במצב סגור.
מתאים לדלתות המפתחות לכיוון אחד ולדלתות פנדל.
רול שנפר מורכב מג'ולה או גליל המורכבים על קפיץ.
הקפיץ מאפשר לג'ולה לתפוס את הדלת במצב סגור 
ונותן לה להפתח בדחיפה או משיכה ללא צורך בהפעלת ידית.