פתרונות למניעת מגע ידני עם דלת או ידית הדלת, אידיאלי למוסדות ומקומות ציבוריים .