רוצים לשדרג את רכב השטח שלכם?
או להתאים את הרכב המסחרי לעבודה קלה בשטח?
מסילות למגירות מ45 ק"ג עד 220 ק"ג
סגרים וידיות לתאי זיווד ולמגירות ברכב.
טבעות קשירה וחח רצועה.