פרזול לתאי שירותים בבית ספר, פרזול לתאי שירותים בבריכה, פרזול לשירותים ציבוריים. לתאי שירותים ומחיצות טרספה HPL יש פרזול ייעודי היות ויש להם תכונות מיוחדות. מנגנוני תפוס פנוי למחיצות,צירים לתאי שירותים ורגליות. פרזול ייעודי למחיצות שרותים. תפוס פנוי פלסטי ותפוס פנוי מתכתי, צירים פלסטיים למחיצות וצירי מתכת. רגליות למחיצות טרספה.