ציר מספריים, מגביל פתיחה, ציר מספריים נירוסטה, ציר מספריים לארון,ציר מספריים לארגז