ציר מספריים, ציר מספריים לחלון קיפ, מגביל פתיחה לחלון הנפתח פנימה, מגביל פתיחה לחלון הנפתח החוצה