מנעולים אלקטרו מכאנים - מנעלים המשתמשים בחשמל לצורך נעילה מכאנית. מנעולי סלונואיד מנעולי פין אלקטרו מכניים. מנעול ארון חשמלי, מנעול שפרוץ חשמלי, מנעול ממונע.