גר טפח פתח הינו סגר המאפשר את פתיחת הארון ללא ידיות. סוגרים את דלת הארון בלחיצה ופותחים בלחיצה שניה.