פרזול לתריסים נגללים. אפרט תחתון, קפיץ תחתון לתריס, סרט לתריס גלילה, אפרט חיצוני.