מנעולים חשמליים לתנאי חוץ, אלקטרומגנטים מוגני מים. אביזרים להפעלת אלקטרומגנטים ומנעולים חשמליים מנירוסטה. אלקטרו מגנט לשער, לחצן נירוסטה, מקודד לתנאי חוץ,