פתרונות סגירה לתנאים קשים. סגרים לארגזים מנירוסטה, בריחים חיצוניים ופנימיים מפלדה בלתי מחלידה.