תוספת דקורטיבית לדלתות כניסה משווה מראה קלאסי ועתיק לכניסה לבית. פעמון דלת, פעמון פליז, נוקש לדלת, נוקש טבעת, נוקש אריה,