צירים סמויים. ציר סמוי כאשר הדלת סגורה הוא אינו נראה. ציר סמוי לדלת, ציר סמוי לארון. ציר סמוי סוס (SOSS).