מאמרים על כל הסוגים של סוגרי שערים ודלתות- סוגרים הידראוליים לדלתות וסוגרים הידראוליים לשערים, סוגרים קפיציים ועוד.  

פירוט על דרך הפעלתם, כיצד בוחרים אותם ומהו השימוש הנכון בהם