כיצד נאטום היטב את הבית - ונמנע כניסת קור, מים ורוח לתוכו בחורף, או כניסת מזיקים וחום פנימה בתקופת הקיץ.

כולל מאמרים על איטום חלונות ודלתות בתוך הבית.